Skrzydła Trójmiasta 2021

Nominacja w kategorii

Pomocna Dłoń Trójmiasta

dla inicjatyw i organizacji, które budują społeczną więź między mieszkańcami Trójmiasta, poprzez wspólne niesienia pomocy innym. Za otwartość serca, krzewienie wartości altruistycznych i odkrywanie przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu dobroczynnej twarzy naszej społeczność

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Laureat

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

za powołanie zespołu ochotników: ratowników medycznych, strażaków, policjantów, informatyków, którzy śpieszą z pomocą ludziom, których życie bądź zdrowie są zagrożone; za bezinteresownie prowadzoną działalność poszukiwawczą osób zaginionych, za stałą gotowość, altruistyczną postawę i skromność

Pozostałe nominacje w tej kategorii

WSZYSTKIE NOMINACJE SKRZYDŁA TRÓJMIASTA 2014