Skrzydła Trójmiasta 2021

Nominacja w kategorii

Pomocna Dłoń Trójmiasta

dla inicjatyw i organizacji, które budują społeczną więź między mieszkańcami Trójmiasta, poprzez wspólne niesienia pomocy innym. Za otwartość serca, krzewienie wartości altruistycznych i odkrywanie przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu dobroczynnej twarzy naszej społeczność

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

za wieloletnią działalność charytatywną na rzecz najuboższych, chorych, samotnych, cierpiących, opuszczonych; za ponad 30 zrealizowanych programów pomocowych; za prowadzenie kilkunastu różnorodnych placówek oświatowo-wychowawczych; za organizację spotkań wigilijnych i śniadań wielkanocnych dla ubogich i bezdomnych mieszkańców Trójmiasta

Pozostałe nominacje w tej kategorii

WSZYSTKIE NOMINACJE SKRZYDŁA TRÓJMIASTA 2014