Skrzydła Trójmiasta 2021

Nominacja w kategorii

Pomocna Dłoń Trójmiasta

dla inicjatyw i organizacji, które budują społeczną więź między mieszkańcami Trójmiasta, poprzez wspólne niesienia pomocy innym. Za otwartość serca, krzewienie wartości altruistycznych i odkrywanie przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu dobroczynnej twarzy naszej społeczność

Pola Nadziei

Pola Nadziei

za konsekwentnie realizowaną od lat kampanię na rzecz hospicjów z zaangażowaniem tysięcy młodych wolontariuszy, która dzięki symbolowi, jakim jest żonkil, stała się najbardziej słoneczną i rozpoznawalną akcją dobroczynną; za jasność i siłę przekazu, za wsparcie na ostatnim i zarazem najtrudniejszym etapie życiowej drogi

Pozostałe nominacje w tej kategorii

WSZYSTKIE NOMINACJE SKRZYDŁA TRÓJMIASTA 2014