Organizowany przez Trojmiasto.pl V Plebiscyt Nagród Niezależnych

Poniższy regulamin określa zasady głosowania w Plebiscycie Skrzydła Trójmiasta 2016 przez Internet:

 1. Organizator
  • Inicjatorem i organizatorem Plebiscytu internetowego Skrzydła Trójmiasta jest portal Trojmiasto.pl.
  • Plebiscyt skierowany jest do mieszkańców Trójmiasta i czytelników portalu Trojmiasto.pl. Jego ideą jest docenianie i promowanie czynów, wydarzeń, przedsięwzięć oraz osób, które powodują, że Trójmiasto staje się miejscem, gdzie lepiej się żyje, pracuje i wypoczywa.
  • Plebiscyt odbywa się na stronie serwisu www.skrzydlatrojmiasta.pl.
 2. Opis plebiscytu
 3. Uczestnicy Plebiscytu
  • Uczestnikami Plebiscytu są osoby, instytucje, przedsięwzięcia, projekty, inicjatywy, obiekty, wydarzenia zwane "nominowanymi" wskazane przez Redakcję Portalu
  • W każdej z sześciu kategorii liczba nominacji nie przekracza sześciu.
 4. Zasady głosowania i wyłaniania zwycięzców
  • Do głosowania uprawnieni są wszyscy czytelnicy portalu Trojmiasto.pl.
  • Głosowanie nie wymaga rejestracji.
  • Podczas Plebiscytu można oddać tylko po jednym głosie w każdej kategorii, w sumie sześć głosów z danego urządzenia.
  • Laureatem zostaje nominowany, który uzyska największą liczbę głosów w swojej kategorii.
  • Głosy oddawane na poszczególnych nominowanych nie będą na bieżąco upubliczniane.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania komputera lub całej podsieci w przypadku podejmowania przez użytkowników prób złamania mechanizmów zabezpieczających.
  • Organizator po zakończeniu głosowania ma prawo dokonać weryfikacji głosów eliminując głosy oddane przez automaty i zagraniczne serwery Proxy.
  • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania sprawuje Organizator.
  • Administracją strony internetowej zajmuje się Organizator.
 5. Termin głosowania i ogłoszenia wyników
  • Plebiscyt odbywa się na stronie serwisu www.skrzydlatrojmiasta.pl, w terminie od 15 września 2016 od godz. 12:00 do 5 października 2016 do godz. 14:00.
  • Wyniki zostaną ogłoszone 6 października 2016 roku podczas Gali Nagród Niezależnych "Skrzydła Trójmiasta" , która odbędzie się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Po zakończeniu Gali wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie Plebiscytu.
 6. Nagroda
  • Nagrodę dla laureata stanowi statuetka przedstawiającą trzyczęściowe skrzydło symbolizujące wolność, nieskrępowaną wyobraźnię i szybowanie ponad przeciętność. Jej forma podkreśla, że trzy miasta tworzą jeden organizm.
 7. Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Plebiscytu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji Plebiscytu.