Skrzydła Trójmiasta 2021

Nominacja w kategorii

Nowa Przestrzeń Trójmiasta

dla nowo powstałych lub przeobrażonych miejsc i obiektów, które wpływają na wizerunek Trójmiasta, pokazując je jako nowoczesną aglomerację przyjazną mieszkańcom. Za interesujące zagospodarowanie przestrzeni z poszanowaniem okolicznej architektury i natury.

Teatr Szekspirowski

Teatr Szekspirowski

za stworzenie obiektu unikalnego w skali światowej, który w mikroskali wypełnił przestrzeń i poszerzył Główne Miasto, stając się kolejną atrakcją na kulturalnej mapie Trójmiasta; za budowę jedynego budynku teatralnego z otwieranym dachem, który umożliwia granie spektakli przy świetle dziennym

Pozostałe nominacje w tej kategorii

WSZYSTKIE NOMINACJE SKRZYDŁA TRÓJMIASTA 2014