Skrzydła Trójmiasta 2021

Nominacja w kategorii

Trójmiasto Blisko Morza

dla firm i instytucji, dzięki którym Trójmiasto jest ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej, z którego korzysta nie tylko Trójmiasto, ale cała Polska. Za rozwój biznesu i infrastruktury, czerpanie z bliskości i zasobów morza, za siłę i potencjał morskiego charakteru

MMC Ship Design & Marine Consulting

MMC Ship Design & Marine Consulting

za innowacyjne rozwiązania techniczno-konstrukcyjne oraz ciągłe udowadnianie, że polska myśl techniczna nie odeszła wraz z upadkiem wielkich państwowych stoczni; za projektowanie jednostek, które dystansują ofertę innych biur projektowych

Pozostałe nominacje w tej kategorii

WSZYSTKIE NOMINACJE SKRZYDŁA TRÓJMIASTA 2014